Een stukje geschiedenis van het welzijn in Zegveld.

Reeds in de vijftiger jaren waren in Zegveld een aantal vrijwilligers actief in het ouderenwerk.

Zij collecteerden huis aan huis om zodoende financiële middelen te verkrijgen waarmee zij twee keer per jaar een busreis organiseerden.

In een ruimte in “Zonkant”, het bejaardencomplex in Zegveld, was er gelegenheid om gezamenlijk te handwerken, sjoelen en rummikub te spelen. Met Kerst organiseerden zij een gezellig samenzijn voor de ouderen in Zegveld.

Op deze wijze gaf dit zogeheten “ouderen comité” jarenlang inhoud aan het ouderenwerk in Zegveld. In 1989 kreeg het "ouderen comité" de beschikking over een kleine ruimte in het openbaar gebouw “De Milandhof”; (achter het oude gemeentehuis in de Milandhof)

Sinds 1990 na de gemeentelijke herindeling, ressorteert het bejaarden comité onder de naam Commissie Dienstencentrum onder de Stichting Welzijn Ouderen te Woerden.

Tot zover een citaat uit het 1e jaarverslag van Commissie Dienstencentrum Zegveld;

1-9-1989 tot 31-12-1990.

Het voert te ver om de hele geschiedenis hierop te schrijven. Wat wel opvalt was dat er toen ook al veel vrijwilligers waren, met name 23 gastvrouwen.

Per 1 april 1989 is in Zegveld gestart met een maaltijdvoorziening voor ouderen, thuisbezorgt door vrijwilligers van “Commissie Dienstencentrum Zegveld”, de maaltijden werden verzorgd door het Zuwe Hofpoort ziekenhuis, - het huidige St. Antonius ziekenhuis Woerden -.

De Commissie Dienstencentrum start in 1989 met een eigen bestuur en zet zich met de vele vrijwilligers enthousiast in voor allerlei nieuwe activiteiten, zoals: tekenen/schilderen, bloemschikken, gym voor ouderen, volksdansen. Hierbij werden docenten en personen geregeld om dit te begeleiden.

Al gauw werd de kleine ruimte in “De Milandhof” te klein en werd er in februari 1994 verhuisd naar de nieuwe ruimte “De Zegge”, wat ook nu nog in gebruik is. Ook is in 1994 gestart met de “Open tafel”, met een proeftijd van 1 jaar, dat is uiteindelijk toch een succes gebleken. Hierna volgden steeds nieuwe activiteiten, o.a. Engels voor beginners, bingo, klaverjassen, Jeu de boules, koersballen, enz.

Later worden er ook vele workshops georganiseerd, zoals je nu kunt zien op deze website.

De Stichting fungeerde steeds als een onderdeel/samenwerking met Welzijn Woerden.

Sinds oktober 2019 gaan we zelfstandig officieel verder onder de naam  "Stichting Welzijn Zegveld" .