De Stichting is opgericht op 9 oktober 2019. Hierboven een foto van het toenmalige bestuur bij de ondertekening van de statuten.  Voorzitter: Herman Lekkerkerker, secretaris: Ada Beiboer, penningmeester: Hanneke Kastelein en bestuursleden Adrie de Jong en Riet Verheul.  Adrie heeft in maart 2020 te kennen gegeven te stoppen, waarbij we haar hartelijk bedanken voor haar inzet; ze blijft wel als gastvrouw.  Jacoline van Schajik is bereid gevonden haar plaats in te nemen. Uiteraard zijn we daar heel blij mee. Zie foto rechts.

De Stichting heeft als doel: het organiseren van activiteiten en het faciliteren van nieuwe initiatieven door- en voor de inwoners van Zegveld en omgeving, zulks in de ruimste zin van het woord.

Mede door de inzet van 20 vrijwilligers kunnen we verschillende activiteiten organiseren.